Hyresavtal, andrahandskontrakt

Besittningsrätt innebär att en hyresgäst normalt sett har rätt att bo kvar och oftast rätt att få sitt hyresavtal förlängt även om hyresvärden vill avsluta hyresavtalet. Besittningsrätten grundas i tanken att hyresgäster skall ha en trygghet i sitt boende och att det skall vara att ett permanent boende. Besittningsrätten är främst tillämpbart för hyresgäster med förstahandskontrakt men gäller även till viss del vid andrahandsuthyrning.
Det är just besittningsrätt vid andrahandsuthyrning som denna artikel handlar om.

När gäller besittningsrätt?

Hyresgäster med förstahandskontrakt har ett starkt besittningsskydd redan från dag 1 men vid andrahandsuthyrning är det annorlunda och hyresgästen har en svagare besittningsrätt. Det skiljer sig även beroende på om det handlar om uthyrning av en bostadsrätt eller hyresrätt.

100% besittningsrätt

Om du köper dig en egen bostad så har du 100% besittningsrätt.

Uthyrning av bostadsrätt

Enligt lagen om uthyrning av egen bostad eller även kallad privatuthyrningslagen så får hyresgäster som hyr en privatbostad i andrahand inget som helst besittningsskydd. Det finns dock några undantag om uthyraren äger fler än en bostadsrätt.

Om uthyraren äger två bostadsrätter och hyr ut rum till inneboende i båda bostadsrätterna så får hyresgästen i den första inget besittningsskydd. Den andra inneboende får besittningsskydd enligt hyreslagens regler om hyresgästen har bott i lägenheten mer än två år i följd.

Om uthyraren äger tre eller fler bostadsrätter gäller inte längre privatuthyrningslagen.
Det innebär att man skall skriva avtal enligt hyreslagen istället och då måste man själv se till att avtala bort besittningsrätten i avtalen med var och en av hyresgästerna.

Uthyrning av hyresrätt

Besittningsrätten när man hyr ut sin hyresrätt träder i kraft först när hyresgästen har bott där i mer än två år sammanhängande. Denna besittningsrätt är dock mycket svagare i jämförelse med den besittningsrätt som gäller vid ett förstahandskontrakt.

Detta gäller i regel inte om förstahandshyresvärden (det vill säga den som är innehavare av förstahandskontraktet) skall flytta tillbaka till lägenheten igen utan det handlar framför allt om när man vill avhysa en hyresgäst för att hyra ut till någon annan.

Avtala bort besittningsrätten

Om du skall hyra ut din hyresrätt i andrahand är det alltid bra att du upprättar ett särskilt avtal med din blivande hyresgäst. Ni kan då reglera i avtalet att hyresgästen inte skall ha någon besittningsrätt.
Du kan använda blanketter som du laddar ner från Hyresnämndens hemsida eller skriva in det i hyresavtalet.
Om ni avtalat bort besittningsrätten i avtalet så måste hyresgästen flytta ut när hyresavtalet upphör att gälla.

Vad händer om min hyresgäst får besittningsrätt ?

Om din hyresgäst får besittningsrätt kan du inte avhysa din hyresgäst hur som helst.
Det skulle krävas ett grovt avtalsbrott från hyresgästen såsom till exempel att hyresgästen inte betalar hyran eller vanvårdar bostaden, som skäl/anledning för att du ska kunna kringgå detta. Du måste i dessa fall föra en tvist om besittningsrätten till Hyresnämnden för de ska avgöra i den specifika situationen.

Notera dock än en gång att besittningsrätten för andrahandsuthyrning är svagt och om du avser att flytta tillbaka till lägenheten efter att ert avtal om andrahandsuthyrning är slut så gäller inte besittningsrätten.

Tar min hyresgäst över förstahandskontraktet om denne får besittningsrätt ?

Oavsett hur länge din andrahandshyresgäst har bott i din bostad eller om denna får besittningsrätt så har hyresgästen aldrig rätt att ta över ditt förstahandskontrakt på grund av det.
Om ditt kontrakt som förstahandshyresgäst sägs upp kan fastighetsägaren välja att teckna avtal med den som har bott i din bostad i andrahand, om han eller hon ansöker om det. Det är helt upp till hyresvärden att bestämma om den vill ge hyreskontraktet till din hyresgäst och detta har inget med besittningsskyddet att göra.

Vi hjälper dig med uthyrningen

Varje år beräknas 250 000 andrahands-hyresavtal tecknas i Sverige.
Vi har en tjänst för andrahandsuthyrning av hus och lägenheter i hela Sverige.
Vi ser till att din bostad bli uthyrd till en bra hyra. Som betalning för våra tjänster tar vi en liten del av hyran. Dock gör våra trygghetslösningar att det är värt att ge bort en liten del av intäkterna mot att vi garanterar att du får dina pengar, vi har bra försäkringar och vi hjälper till med alla avtal och eventuella problem.

Den del av hyran som vi tar tjänar du oftast igen på att vi kan ta ut riktigt bra hyror av dina hyresgäster. Dessutom upplever nästan 55 % av alla som hyr ut i andra hand allvarliga problem med sin hyresgäst. Undvik den knipan med rätt hjälp.