tvistemål

Att inte vara överens slutar allt för ofta i osämja. Men det behöver inte gå så långt.

En rättsprocess innebär att båda parter lägger fram sin syn på det man inte är överens om. Oftast är det frågan om ekonomiska skiljaktigheter. Men även tvister om vårdnad, rättigheter och skyldigheter mm kan vara föremål för en rättsprocess. 

Om det gäller ett tvistemål gällande ägande, pengatransaktioner eller liknande ekonomiska frågor är det vanligast att en av parterna stämmer den andra till tinget. Det kan ibland ha föregåtts av ett ärende hos Kronofogden.

Vi hjälper dig att formulera en stämningsansökan, att analysera konflikten och att ge dig råd om hur du skall agera. 

Tingsrätten avgör frågan och dömer. Då det inte är frågan om brottmål som tas upp blir det aldrig frågan om annat än ett beslut till den ena eller andras förmån rent ekonomiskt. Ofta föreslås en förlikning, d v s att parterna förhandlar sig till ett beslut som domstolen fastställer.