I god tid

Att inte ha ett testamente är som att ignorera framtiden. Skriv ditt testamente i god tid. Du kan alltid ändra, ta bort eller lägga till uppgifter i ditt testamente. 

Vi hjälper dig att skriva ditt testamente, att formulera och att förvara testamentet på ett säkert sätt så att endast testamentsexekutorn får tillgång till det när det blir dags att offentliggöra innehållet.

Vi kan även ge dig råd om t ex förskott på arv, skatteregler och andra för dig och dina efterlevandes bästa. 

Som ett tillägg till ditt testamente kan du även göra en samvetsdeklaration. Det är ett förslutet kuvert, handskrivet av dig, där du deklarerar sådan information som du önskar skall komma någon eller några tillkänna först efter din död. Du har rätt att adressera informationen till vem eller vilka du så önskar och att din samvetsdeklaration endast skall ges dem. Det är slutet kuvert som läggs i testamentet som i sin tur förvaras förslutet fram till din död. 

För mer information kontaktar du oss genom kontakformuläret på denna hemsida 

Vi hjälper dig att skriva och att förvara ditt testamente.