Digital Graveyard International

www.digitalgraveyard.eu

I dessa tider av krig, pandemier och stor befolkningsökning sker det fler dödsfall än någonsin. Begravningsplatserna fylls med gravstenar. Utvecklingen har gått mot fler kremeringar, dels på grund av platsbrist, men även av andra praktiska skäl. 

Att ta sig till en kyrkogård är lätt för den som bor där man har sina anhöriga begravda. En blomma eller ett ljus brukar vara det sätt på vilket man visar sin uppskattning. Men för de allra flesta av oss har vi våra anhöriga begravda långt från den plats där vi bor. Eller så finns det ingen gravsten just för att den döde har kremerats. 

Av anleningar som ovan utvecklade jag, Ove Törnemar, idén om Digital Graveyard under 2018. Under 2020-2021 kommer Digital Graveyard att finnas tillgänglig på fem språk och i elva länder. Därefer kommer franchisingverksamheten att utvecklas till ytterligare språk och länder. 

Kort beskrivning av vad som väntar:

Den som har en avliden anhörig och som önskar köpa en digital gravsten gör detta för 10 Euro. På den digitala gravstenen applicerar han sedan en pdf-fil med önskad text och bild. Den släkting eller vän som sedan önskar köpa en digital blomma eller ljus i den digitala blomstershoppen gör detta för 1 Euro och applicerar blomman vid gravstenen. Givaren kan även skriva vem han är och bifoga kontaktuppgifter om han så önskar. På så sätt ser besökaren vilka som smyckat graven. Önskar någon även bifoga en symbol från t ex cancerfonden eller Who eller någon annan organisation går avgiften på 1 Euro oavkortat till denna organisation. 

I samband med publiceringen av hemsidan samt appen kommer en utförligare beskrivning att göras. 

Effekten av Digital Graveyard:

#Digital Graveyard är den enda gravplats som inte sätter något koldioxidavtryck. Inga resor till gravplatser gör idén till en av de miljövänligaste under 2020-talet. Att kunna smycka en grav som inte finns i fysisk form, då många valt att kremeras och besökaren då hänvisas till en minneslund, ges nu genom Digital Graveyard alla en möjlighet att oavsett var i världen man befinner sig, kunna smycka en gravplats och hylla den anhörige.

Att genom Digital Graveyard kunna hylla sin idol eller historiska personer, gör att beundraren möter likasinnade och kan på så sätt finna vänner och utbyta tankar.

Besöket på Digital Graveyard kan i många fall leda till intresse för släktforskning. Därför inleder vi ett samarbete med två av världens största släktforskningsföretag. Genom ditt besök på Digital Graveyard kan du kanske finna släktingar som du inte kände till tidigare, eller bara se vem som uppskattade din anhörig genom att se vem som lagt en blomma på din anhörigs gravsten. 

Någon har sagt till mig att detta är som de dödas Facebook. Lite att ta i men något ligger det i jämförelsen. 

Till slut vill jag välkomna alla som har idéer kring detta är välkomna att kontakta oss genom kontaktformuläret på denna hemsida. Vi söker fler medarbetare och även franchisingpartners i ett flertal länder. Programerare samt controllers och webbdesigners är välkomna att delta i utvecklingen av de nationella sidorna för vart och ett av de länder där vi etablerar oss.