Bli skuldfri

Vad händer vid skuldsanering?

Skuldsanering regleras i skuldsaneringslagen.

Skuldsanering ansöker du om hos Kronofogden. Kraven för skuldsanering är bland annat att du inte under överskådlig framtid kan betala dina skulder, så kallat kvalificerad insolvens, (5-10 §§ skuldsaneringslagen).

Om skuldsanering beviljas görs det en uppteckning över dina skulder och upprättas en betalningsplan över dina borgenärer. Det räknas fram hur mycket du ska betala månadsvis och hur mycket du beräknas behöva för att försörja dig själv och din familj. Den summan kallas för existensminimum. Skuldsanering kan innebära att det inte finns utrymme att betala något och att fordringsägarna blir helt utan pengar. Du lever på existensminimum under 5 år och efter det är du skuldfri (34 § skuldsaneringslagen). Det bör noteras att betalningsanmärkningar kan finnas kvar i ett antal år, vilket kan försvåra dina möjligheter att teckna lån.

Du kan läsa mer om skuldsanering på Kronofogdens hemsida. Där kan du även ansöka om skuldsanering.