Från Ekobrottsmyndighetens hemsida

 

Näringsförbud innebär att du inte får

  • Driva näringsverksamhet, exempelvis företag

  • Vara firmatecknare i ett företag

  • Vara ombud för en juridisk person som driver näringsverksamhet

  • Sitta i ledningen för en näringsverksamhet

  • Ha röstmajoritet i ett aktiebolag

  • Vara anställd inom den verksamhet där näringsförbudet gäller

  • Ta uppdrag i den verksamhet näringsförbudet gäller

  • Vara anställd i näringsverksamhet som drivs av en närstående

 

Som du ser är det endast Skatteverket som upplyser om vad du får göra trots näringsförbud. Övriga myndigheter koncentrerar sin information på vad du inte får göra. 

 

Man bör alltså vara noggrann och tydlig när man presenterar för Skatteverket vilken verksamhet man bedriver. Be alltid om ett skriftligt utlåtande om du får ett besked att det du ämnar göra av Skatteverket inte bedöms som näringsverksamhet. 

Nedanstående rubrik "Frilansfinans" ger dig som dock vill ha en varaktig verksamhet en möjlighet att bedriva denna utan att du begår överträdelse av näringsförbud.