Övervakande myndighet

Från Kronofogdens hemsida

 

Näringsförbud

Näringsförbud innebär att du inte får driva företag. Om du har näringsförbud får du inte heller vara bolagsman i handelsbolag, ledamot i en aktiebolagsstyrelse eller teckna firma i ett bolag. Du får inte heller arbeta i någon närståendes verksamhet.

 

Näringsförbud innebär helt enkelt att du omedelbart måste sluta med all näringsverksamhet. Du måste avveckla eventuella uppdrag och får inte starta en ny verksamhet. Detta gäller också om det är fråga om ett tillfälligt förbud.

 

Observera att det är Skatteverket som avgör om det du sysslar med är näringsverksamhet eller inte. Om du är tveksam skall du alltså kontakt Skatteverket. Kronofogden bestämmer alltså inte om du skall klassas som näringsidkare eller inte. 

Kronofogden är den myndighet som övervakar att personer som har näringsförbud följer de bestämmelser som anges i lagen om näringsförbud. 

Läs under nedanstående rubrik vad Ekobrottsmyndigheten skriver om näringsförbud.